HaburImages.com - strona główna

Szanujemy bezpieczeństwo i prawo do ochrony danych osobowych. Poniżej znajdziesz informacje na temat zasad obowiązujących w Habur Images.

Rozdział „Pliki Cookies” dotyczy wszystkich korzystających ze strony www.haburimages.com, a rozdział „Dane Osobowe” dotyczy wyłącznie osób, których dane osobowe są przez nas przetwarzane.

Pliki Cookies

1. Dla Państwa wygody strona www.haburimages.com używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.

2. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.

3. Portal stosuje Cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika.

4. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje.

Zgoda na cookies:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki.

 

Dane osobowe

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez modeli chcących podjąć współpracę z naszą firmą.

2. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Habur Images s.c. Izablea Habur, Bartłomiej Kuchalski, ul. Dąbrowskiego 77a, 60-529 Poznań, NIP 7831711581, adres poczty elektronicznej:www@haburimages.com – zwaną dalej „Administratorem”

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

4. Firma dysponuje wyłącznie danymi dobrowolnie podanymi przez osoby zainteresowane współpracą.

5. Dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji tego formularza, czyli w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

6. Dane osobowe którymi dysponujemy nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

7. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Jeśli chcą Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw prosimy o przesłanie do nas wiadomości na adres:www@haburimages.com

8. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – RODO

Drogi Użytkowniku, informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. w zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”).

Poniżej zebraliśmy informacje dotyczące zasad przetwarzania Twoich danych osobowych, które przekazujemy Ci w wykonaniu obowiązku nałożonego przez art. 13 RODO. Prosimy o ich przeczytanie. Jeżeli po lekturze pojawią się jakiekolwiek pytania – skontaktuj się z nami.

Dane osobowe, to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Twoje dane, które przetwarzamy zostały od Ciebie pozyskane za pomocą formularza osobowego. Twoje dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 5. Podanie danych osobowych w związku ze wskazanymi czynnościami było warunkiem zawarcia każdej z umów, gdyż były one niezbędne do ich wykonania.

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Habur Images s.c. Izabela Habur, Bartłomiej Kuchalski, ul. Dąbrowskiego 77a, 60-529 Poznań, NIP 7831711581, adres poczty elektronicznej:www@haburimages.com – zwanym dalej „Administratorem”

2. Przetwarzanie przez nas danych osobowych wymaga podstawy prawnej tj.:

a. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jesteś stroną,

b. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie umów w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);

3. Twoje dane są przez nas jako Administratora przetwarzane w jednym bądź kilku poniższych celach:

a. spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

b. ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

c. dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d. analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

e. archiwalnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

4. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania Twoich danych osobowych np. w celu dostarczenia zamówionego towaru. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

a. operatorzy systemów informatycznych,

b. operatorzy systemów płatności,

d. operatorzy płatności,

e. kancelarie prawne,

f. firmy księgowe i audytorskie.

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 3. a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

a. dostępu do Twoich danych osobowych,

b. aktualizacji Twoich danych osobowych,

c. usunięcia Twoich danych osobowych,

d. ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

f.  przenoszenia Twoich danych osobowych,

g. prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Z praw wskazanych w punktach powyżej można skorzystać w szczególności poprzez kontakt e-mailowy pod adresem:www@haburimages.com

9. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.